Dit is kc Zeeland

De KC Zeeland is een bloeiende vereniging met een lange geschiedenis waardoor ze in staat is om vele activiteiten te organiseren.

De Kynologenclub Zeeland is opgericht in 1959. Haar verzorgingsgebied bestaat uit de regio’s Walcheren, Schouwen-Duiveland en Noord en Zuid-Beveland. Als Zeeuwse vereniging heeft zij aan de bakermat gestaan van nagenoeg alle hondenscholen die inmiddels binnen de provincie gevestigd zijn. Zij onderscheidt zich nog steeds van de andere hondenscholen door de inspraak van leden en het werken zonder winstbejag. Zij is ook de enige door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland erkende vereniging in de regio.

Wat kunnen we voor je doen?

Inmiddels zijn ongeveer 200 mensen lid van de KC en wordt er tijdens de verschillende seizoenen door ongeveer 150 combinaties getraind. Om deze trainingen mogelijk te maken en vorm te geven beschikt de KC over 3 locaties, Één in iedere regio, en een 20-tal instructeurs. Daarnaast wordt er in de regio Walcheren nog overdekt behendigheidtraining gegeven in een manege.

Nagenoeg alle soorten trainingen worden door de KC verzorgd. Naast trainingen voor Gedrag en Gehoorzaamheid, die van puppy tot en met landelijke niveaus gaan, wordt daarnaast behendigheid, hoopers en flyball gegeven. Verder organiseert de KC ook ringtraining, kynologische kennis en de internationale hondententoonstelling Dogshow Goes.